Każdy, kto był na zachodzie Europy zwrócił uwagę, że przepiękne kościoły, którymi szczycą się tamtejsze miasta, są często puste. Odejście Europejczyków od wiary w przeciągu ostatniego pięćdziesięciolecia jest zjawiskiem, z którym Kościół musi się zmierzyć. Czy w Polsce też tak będzie? To zależy, również od tego, jakich będziemy mieć kapłanów. A kapłanom grożą rozmaite pokusy […]

We wprowadzeniu staram się przeanalizować sytuację, jaką mamy w Polsce, aby w oparciu o tę analizę pokazać kilka pokus, które czyhają na prezbiterów. I nie tylko na nich. Ta konferencja, choć wygłoszona do kandydatów do prezbiteratu, jest do każdego, kto pyta siebie, co znaczy być chrześcijaninem w XXI wieku.


REDAKCJA POLECA