Connect with us

Pustynia Serc

List od Boga do kobiety

Słowa Pisma Świętego pochodzące z serca samego Boga skierowane do płci pięknej. Przesłanie do serca każdej kobiety od kochającego Ojca w niebie. Jest ono parafrazą słów z Pisma Świętego ułożoną w formie listu. Twórcą tekstu listu jest Michał Piekara. Projekt realizowany przez wspólnotę ewangelizacyjną Pustynia Serc.

Moja Córko!

Czy wiesz, że jesteś piękna? Bo jesteś. (Pnp 7, 7)
Czy wiesz, że kocham Cię taką, jaką jesteś? Bo kocham. (Iz 43, 4)
Góry mogą ustąpić, a pagórki się zachwiać, ale Ja zawsze będę Cię kochał! (Iz 54, 10)
To Ja Cię stworzyłem, (Rdz 1, 27)
Utkałem Cię w łonie Twej matki (Ps 139, 13)
i znam Cię lepiej niż ktokolwiek inny na ziemi. (Ps 139, 1)
Rozumiem Twoje problemy i troski, bo dźwigam je razem z Tobą. (Ps 68, 20)

Pamiętaj, że nigdy nie odstąpię od Ciebie i Cię nie porzucę. (Joz 1, 5)
Nawet gdyby opuścili Cię twoi najbliżsi – Ja Cię przygarnę. (Ps 27, 10)
Przechowam Cię w swoim namiocie w dniu nieszczęścia, wydźwignę Cię na skałę. (Ps 27, 5)
Nie zmrużę oka, by czuwać nad Tobą w każdej godzinie życia, (Ps 121, 4)
więc możesz zawsze zasypiać spokojnie. (Ps 4, 9)
Jestem zawsze blisko Ciebie, jak cień podążam za Tobą. (Ps 121, 5)
Dlatego przyjdź do Mnie z ciężarem, który dźwigasz, a Ja Cię pokrzepię. (Mt 11, 28)
Przerzuć swe troski i obawy na Mnie, bo zależy Mi na Tobie. (1 P 5, 7)
Nawet gdybyś szła ciemną doliną, nie lękaj się, bo jestem z Tobą. (Ps 23, 4)
Pójdziesz swą drogą bezpiecznie, noga Twoja się nie potknie. (Prz 3, 23)
Dodam Ci siły i mocy. (2 Tm 1, 7)
Chcę dać Ci serce nowe i tchnąć nowego ducha, (Ez 11, 19)
bowiem wzywam Cię do życia jak najdoskonalszego. (Kol 3, 2)
Jeśli zechcesz, pokażę Ci to, czego nie widzisz, abyś mogła przemienić swe serce. (Hi 34, 32)
Pokażę Ci ścieżkę życia, którą chcę, abyś poszła. (Ps 16, 11)
Wtedy zaczniesz żyć pełnią życia. (J 10, 10)
Ja dokonam tego w Tobie! (1 Tes 5, 24)
Nakłoń swych uszu i słuchaj Mego głosu, a Ja Cię nie zawiodę. (Iz 55, 3)
Unikaj wszystkiego, co ma choćby pozór zła, (1 Tes 5, 22)
bo choć wszystko Ci wolno, nie wszystko przynosi korzyść. (1 Kor 6, 12)
Zachowuj czystość swego serca, a dam Ci się ujrzeć. (Mt 5, 8)

Bądź skromna w swoim zachowaniu i nie koncentruj się tylko na swej urodzie, (1 Tm 2, 9)
bo Twe piękno pochodzi z Twego wnętrza i objawia się w Twym sercu. (Łk 6, 45)
Bądź dzielna, a Twoje życie stanie się darem dla innych. (Prz 31, 10)
Pielęgnuj w sobie dobro, (Ps 34, 15)
gdyż wtedy posiądziesz największy skarb. (Mt 6, 33)
Chowaj go przed tymi, którzy nie zasługują, by go oglądać. (Mt 7, 6)
I pamiętaj, że skarb Twój jest tam, gdzie serce Twoje. (Łk 12, 34)

Strzeż się przed gadulstwa i obgadywania, (Prz 16, 28)
aby tylko mowa budująca wychodziła z Twych ust. (Ef 4, 29)
Bądź zawsze prawdomówna. (1 Tm 3, 11)
Niech Twa pracowitość niesie wieść o Tobie. (Prz 21, 5)
Przywdziej sprawiedliwość jak szatę, (Syr 27, 8)
a wysłucham każdej modlitwy, jaką do Mnie będziesz wytrwale zanosić. (Jk 5, 16)

Ja jestem Bogiem Miłości. (1 J 4, 8)
Stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo, dlatego Moja miłość żyje w Tobie. (Rdz 1, 27)
Jednak, abyś mogła pokochać innych, musisz najpierw pokochać samą siebie. (Mt 22, 38)
Jesteś piękna taką, jaką Cię stworzyłem. (Rdz 1, 31)
Jesteś niczym lilia pośród cierni! (Pnp 2, 2)
Dlatego nie porównuj się do innych, gdyż Twoja wartość nie zależy od tego, co pomyślą o Tobie ludzie. (Ga 6, 4)
Nie bój się, gdyż w miłości nie ma miejsca na lęk. (1 J 4, 18)
Kochaj swego męża, a nie zbłądzisz ani się nie potkniesz. (1 J 2, 10)
Bądź ozdobą swego męża poprzez swą dzielność. (Prz 12, 4)
Bądź dobra i nieskazitelna, a radość będzie Twą towarzyszką. (Syr 26, 1)
I zachwyci się ten, którego Ci dałem. (1 Kor 7, 4)
Ty jesteś jego, a on Twój. (Pnp 2, 16)
Walcz o Waszą miłość i bądź mu wierna, (1 Kor 7, 10)
bo przecież z Mojego postanowienia staliście się jednością. (Rdz 2, 24)
Twoje piękno i radość będą mu osłodą życia. (Syr 26, 13)
Bądź mu poddana, bo taka jest Moja wola. (Kol 3, 18)
On ma być głową Waszej rodziny. (Ef 5, 23)
Ja tak ustanowiłem go panem i sługą Waszego domu (Mk 10, 43)
i pragnę zgody między Tobą i mężczyzną, którego Ci dałem, (Syr 25, 1)
dlatego przebaczaj mu, kiedykolwiek sprawi Ci przykrość. (Mk 11, 25)
Wiem, że to trudne, dlatego szukaj swej siły we Mnie, (Syr 2, 8)
beze Mnie bowiem nic nie możesz uczynić. (J 15, 5)
To Ja jestem w Tobie sprawcą chcenia i działania zgodnie z Moją wolą. (Flp 2, 13)
Jestem Twoim Bogiem i to Bogiem jedynym. (Pwt 6, 4)
Mogę dokonać wszystkiego – dla Mnie nie ma nic niemożliwego. (Łk 1, 37)
Wystarczy, że będziesz trwać we Mnie, (J 15, 7)
a spełnię pragnienie Twego serca. (Ps 37, 4)
Ja w tej właśnie chwili wiem, czego potrzebujesz, zanim Mnie o to poprosisz, (Mt 6, 8)
bo tak Cię kocham i tak bardzo troszczę się o Ciebie. (Ps 40, 18)
Będę światłem dla Twoich stóp. (J 8, 12)
Nigdy Cię nie opuszczę. (Mt 28, 20)
Przyjdź do Mnie, ma piękna przyjaciółko! (Pnp 2, 10)

Pozostaje tylko pytanie, jaką chcesz być i co wybierzesz? (Pwt 30, 19)
Czy zechcesz przemienić swoje życie? (Rz 12, 2)

Czekam cierpliwie na Twoją odpowiedź.
Kocham Cię!
Twój Tata, Bóg

Reklama
Dodaj komentarz

Pustynia Serc

Tylko dla dorosłych

Tylko dla dorosłych

Łatwo pomyśleć, że przemysł pornograficzny jest nieszkodliwy zanim się nie spotka osoby, którą ten przemysł skrzywdził. Łatwo pomyśleć, że Bóg nie może Cię wydobyć z najciemniejszych chwil – aż zobaczysz na własne oczy, jak to robi! Ta historia jest o ciemności przemysłu pornograficznego i Bożej umiejętności przeobrażania w piękno nawet tego, co najbardziej zranione i pozbawione życia.

Kontynuuj czytanie

NAJPOPULARNIEJSZE