Connect with us

Wokół Słowa

Duch Święty powie wam rzeczy przyszłe

Wojciech Jędrzejewski OP

DODANE

/

Proroctwo nie tylko oznacza to, co się może wydarzyć w znaczeniu zapowiedzi jakiś konkretnych rzeczy, które staną się moim udziałem, ale proroctwo to również zapowiedź Bożych pragnień.

(J 16, 12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Advertisement
Dodaj Komentarz

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wokół Słowa

Najpiękniejsza opowieść o Ojcu

Wojciech Jędrzejewski OP

DODANE

/

Najpiękniejsza opowieść o Ojcu

Wszystko, czego dowiedzieliśmy się na temat Boga, wyszło z ust Jezusa. Wyszło z Jego serca, z Jego opowieści, z Jego pieśni miłosnej, którą On wyśpiewał o swoim Ojcu. Cała Ewangelia tak naprawdę jest opowieścią o Bogu.

(J 16, 23b-28)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Kontynuuj Czytanie

Wokół Słowa

Kim jest dobry pasterz a kim najemnik?

Modlitwa w Drodze

DODANE

/

Kim jest dobry pasterz a kim najemnik

Jezus, na końcu swojej mowy, mówi o owcach, które nie są z Jego zagrody – owcach, które Go nie znają i nie słuchają Jego słowa. Również je pragnie zgromadzić, aby Go poznały. Jezus mówi tu o ludziach, którzy nie usłyszeli prawdy o Nim. A prawdą o Nim jest to, że w Jezusie Bóg zbawia człowieka. Jezus uwalnia ludzi od niewoli grzechów, daje nadzieję tym, którzy jej nie mają; przebacza i uczy przebaczać. Czy poznałeś już tę prawdę o Jezusie?

Kontynuuj Czytanie

Wokół Słowa

Znam cię ponieważ cię stworzyłem

DODANE

/

Znam cię ponieważ cię stworzyłem

Nie jesteś dla mnie jedną z milionów anonimowych istot, znam cię po imieniu. Jesteś dla mnie kimś, kto mieszka w moim sercu, kto zamieszkuje moją czułą wyobraźnię. Znam cię, nie jesteś kimś z zewnątrz, kimś obcym, Znam cię, ponieważ cię stworzyłem.

(J 10, 11-16)
Jezus powiedział: “Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

Kontynuuj Czytanie

Wokół Słowa

Same słowa nie niosą jeszcze życia

Wojciech Jędrzejewski OP

DODANE

/

Same słowa nie niosą jeszcze życia

Same słowa nie niosą jeszcze życia, nie dają siły. Ale jeśli potwierdzisz to świadectwem tego jak działasz, co robisz, to wtedy te słowa poparte świadectwem, przyniosą mi afirmację, przyniosą umocnienie mojego wnętrza.

(J 15, 26 – 16, 4a)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem”.

Kontynuuj Czytanie

Wokół Słowa

[CNN#074] Duchowe wywrotki

Adam Szustak OP

DODANE

/

[CNN#074] Duchowe wywrotki

Nie należy bezgranicznie i bez wątpliwości ufać swoim przekonaniom, nawet zbudowanym na najbardziej bożych wartościach i zasadach […] Jedynym, którego mamy słuchać i wsłuchiwać się w niego jest Duch Boży i Pan Bóg.

(Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

Kontynuuj Czytanie

NAJPOPULARNIEJSZE