Connect with us
Jacek Bolewski SJ

Jacek Bolewski SJ

Jezuita, profesor nauk teologicznych. Od 1990 r. wykładał teologię dogmatyczną w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, następnie został jego dziekanem. Należał do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Przez trzy lata (do 1995 r.) był redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego” i kwartalnika „Studia Bobolanum”. Opublikował ponad dwadzieścia książek oraz wiele artykułów w czasopismach naukowych i popularyzatorskich. Badacz tematyki mariologicznej, związków teologii ze sztuką i literaturą oraz malarstwem. Zmarł 21 maja 2012 r. w 67. roku życia, 42. powołania zakonnego i 34. roku kapłaństwa.